Storstädning i Stockholm 2018-01-01T14:19:10+00:00

När det har renoverats eller byggts om. När städning i Stockholm inte har blivit av på längre tid